Tingimused

  1. Rendilepingu sõlmimisel tasutakse renditasu ettemaksuna kogu perioodi eest, lisaks tagatisraha 100 eur.
  2. Auto antakse üle täis kütusepaagiga ja pestuna. Auto tagastatakse samas seisukorras. Juhul kui auto pole tagastades tangitud, tuleb tasuda tankimistasu 20 eur, millele lisandub puudunud kütuse maksumus. Auto tagastamine pesemata lisab pesutasu 20 eur ja keemilise pesu vajaduse korral kulu alates 100 eur.
  3. Avarii omavastutuse määr on 490 eurot juhtumi kohta, auto hävinemisel või taastamiskõlbmatuks muutumisel on omavastutuse piirmääraks kuni 1500 eurot.
  4. Rendiautode kasutuspiirkond on Eesti Vabariik. Ilma rendileandja kirjaliku loata on riigist väljumine keelatud ja rendileandja esitab selle keelu rikkumise korral leppetrahvi summas 100 eurot.
  5. Rentniku ootamisel lennujaamas, sadamas, kliendi ausukohas, kontoris või mujal korral rakendub kõikidel juhtudel ootetunni tasu 20 eur/tund.
  6. djd
  7. djd